Barvy, které nechávají dřevo dýchat

Nadace dřevo pro život

Stali jsme se hrdými členy "Nadace dřevo pro život" a máme oprávnění užívat jejich značku.
Využíváním dřeva, naší významné obnovitelné suroviny, chráníme neobnovitelné zdroje a navíc uvádíme do rovnováhy všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.
Dřevo je pro člo­věka zdravé, přirozené a má pozitivní vliv na jeho náladu a hladinu stresu.
V budovách trávíme až 90 % času, proto je důležité chránit i naše bezprostřední okolí a používat ve stavbách zdravé ma­teriály.
Využívejte dřevo, chráníte tím životní prostředí!

O certifikaci "Dřevo je cesta" hovoříme i ve videu na našem Instagramu!

Více informací získáte na: www.DrevoJeCesta.cz